Kwaliteit op tijd
30+ jaar ervaring
Persoonlijke benadering
De beste machines

Privacy Statement MWA B.V.

MWA B.V. (MWA) verzamelt in het kader van onze dienstverlening persoonsgegevens van (de medewerkers) van onze klanten en bezoekers van deze website. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.

Van idee tot realisatie met MWA

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verzamelen gegevens op de volgende manieren:

 1. Gegevens die u aan ons verstrekt, zoals:
  • NAW-gegevens
  • telefoonnummer
  • e-mailadres (of die van uw medewerkers of klanten)
  • bankrekeningnummer;
 2. Gegevens die wij verkrijgen door uw gebruik van onze diensten of het bezoek van deze website, zoals
  • NAW-gegevens (zakelijk)
  • e-mailadres
  • betalingsgegevens
  • uw voorkeuren voor bepaalde producten en diensten;
Gebruik van persoonsgegevens: verwerkingsdoeleinden en rechtsgrond

Deze persoonsgegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • Om onze diensten aan u te kunnen leveren. Zo gebruiken we uw gegevens bijvoorbeeld voor het onderhouden van onze relatie met u, het versturen van bestellingen, het versturen van offertes, facturen en andere administratieve overzichten of het incasseren van verschuldigde bedragen;
 • Om te kunnen reageren op een informatieverzoek of om uw sollicitatie te kunnen beoordelen;
 • Ter verbetering van onze dienstverlening.

Wij zullen de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.

Wij verwerken deze gegevens op basis van de volgende rechtsgrond:

 • Ter uitvoering van onze dienstverlening: op grond van uitvoering van de overeenkomst en/of uw toestemming
 • Als u een vraag stelt (via onze website) of solliciteert: op grond van uw toestemming
 • Het onderhouden van contact met onze relaties.
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens, tenzij u deze zelf verstrekt. In dat geval vindt verwerking plaats op basis van uw toestemming.

Bewaartermijnen

MWA zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Persoonsgegevens worden bewaard zolang het nodig is om onze dienst aan u te leveren en zolang als wettelijk wordt voorgeschreven.

Verstrekking aan derden

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan andere partijen (derden), tenzij:

 • dat noodzakelijk voor het uitvoeren van de overeenkomst
 • dat noodzakelijk is om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting
 • dat noodzakelijk is om aangifte te doen van strafbare feiten.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Indien doorgifte van gegevens plaatsvindt aan partijen buiten Europa zorgen wij voor een passend beschermingsniveau.

Google Analytics

MWA Steel maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de eventuele Adwords-advertenties van MWA Steel bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. Google Analytics is zo ingesteld dat IP-adressen worden geanonimiseerd. De aldus verkregen informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. Je treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan MWA Steel te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. MWA Steel heeft hier geen invloed op. MWA Steel heeft Google geen toestemming gegeven om via MWA Steel verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Beveiliging

Wij nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@mwasteel.nl.

Wijzigingen in dit privacy statement

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Rechten en contactgegevens

U heeft het recht een verzoek in te dienen om inzage van en rectificatie of wissing van de persoonsgegevens of beperking van de verwerking van u betreffende gegevens, alsmede het recht om tegen de verwerking bezwaar te maken en om overdracht van gegevens te vragen.

Indien en voor zover wij gegevens verwerken op basis van uw toestemming heeft u het recht de toestemming te allen tijde in te trekken. Dit doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking.

U kunt uw verzoek sturen naar info@mwasteel.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken ter bescherming van uw privacy.

MWA zal zo snel mogelijk, maar binnen een maand, op uw verzoek reageren. Ook indien u overige vragen heeft over uw privacy en ons privacybeleid kunt u contact met ons opnemen.

U kunt ons bereiken via:

 • Mail: info@mwasteel.nl
 • Telefoonnummer: +31 (0) 578-572378
 • Adres: Talhoutweg 19, 8171MB Vaassen
Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Kwaliteit op tijd

Bij MWA Steel kunt u rekenen op snijwerk van hoge kwaliteit met korte levertijden. Meer weten over onze diensten? Vul het formulier in, dan hoort u op korte termijn ons.

Offerte aanvragen

Op korte termijn plaatwerk gesneden en nabewerkt hebben? Vraag direct een offerte aan.

Offerte aanvragen

  * is verplicht

  Naam *

  Bedrijfsnaam

  E-mail *

  Telefoonnummer

  Ik wil graag teruggebeld worden

  Bericht